Dzień I

I dzień, 27 sierpnia 2012

Warsztaty w zakresie studium przypadków sukcesów naukowców, którzy odnieśli sukces w biznesie ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Analiza etapów rozwoju przedsięwzięcia.

11:00-11:30 Powitanie uczestników, część organizacyjna.

11:30-12:30 Współpraca nauki i biznesu – komercjalizacja badań naukowo-rozwojowych, przykłady dobrych praktyk w komercjalizacji badań naukowych w Polsce – case study.

12:30-12:45 Przerwa

12:45-14:15 Planowanie pracy zespołu, pozyskiwanie i „prowadzenie” personelu, godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym – potrzeby, realia, możliwości zmian.

14:15-15:15 Lunch

15:15-16:45 Znaczenie motywacji: jak skutecznie motywować jednostki i zespół, czynniki decydujące o skuteczności motywacji.

16:45-17:00 Przerwa

17:00-19:00 Komunikacja w zespole. Sukces poprzez sprawne wytyczanie i realizację celów indywidualnych i zespołowych, elementy autoprezentacji – siła „pierwszego wrażenia”, jak unikać podstawowych błędów w prezentacji siebie i swojego pomysłu.

Trener: dr Marta Doroba