Dzień II

II dzień: 27 sierpnia 2013 r., godz. 09:00-16:30

Warsztaty z zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi.
Sposoby i techniki poznania potrzeb przedsiębiorców, schematy współpracy.

09:00-12:15 (w tym przerwa 15 min) Wprowadzenie do warsztatów: cele, metody, zasady pracy oraz oczekiwania Uczestników i trenera.
1. Jak udoskonalić realizację przedsięwzięcia – ćwiczenie
2. Jak zainteresować przedsiębiorcę współpracą w ramach B+R?

12:15-13:15 Lunch

13:15-16:30 (w tym przerwa 15 min)
3. Techniki poznawania potrzeb przedsiębiorców
4. Inicjacja współpracy naukowców z przedsiębiorcami.
5. Schematy współpracy naukowców z przedsiębiorcami.
6. Schemat win-win współpracy nauki z biznesem – gra win-win.
Podsumowanie: jak budować trwałe relacje nauki i biznesu?

Trener: Lucjan Paszkiewicz