Dzień II

II dzień, 28 sierpnia 2012

Szkolenie z zakresu zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Sposoby i techniki poznania po-trzeb , schematy współpracy.

9:00 – 10:30 Efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, przykłady efektywnych wdrożeń naukowych w praktykę rynkową—cz.1.

10:30 – 10:45 Przerwa

10:45 – 12:15 Efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, przykłady efektywnych wdrożeń naukowych w praktykę rynkową—cz.2

12:15—13:15 Lunch

13:15—14:45 Elementy zarządzania ryzykiem.

14:45—15:00 Przerwa

15:00—16:30 Znaczenie badań naukowych w aspekcie celów przedsiębiorcy.

Trener: Marian, Lucjan Paszkiewicz