Dzień III

III dzień: 28 sierpnia 2013 r., godz. 09:00-16:30

Identyfikacja pomysłów na komercjalizację wyników badań z zakresu szeroko pojętego
sektora żywności/żywienia. Warsztaty opracowywania pomysłu przedsięwzięcia
komercjalizacyjnego odpowiadającego na potrzeby gospodarki w utworzonych podgrupach.

09:00-12:15 (w tym przerwa 15 min)
1. Jak zamienić pomysł na badanie a badanie w projekt i uzyskać „produkt”?
2. „Chmura pomysłów” – wstępna analiza potencjału i podział na grupy interdyscyplinarne.
3. Opracowywanie pierwszej redakcji briefu prezentacji biznesowej– praca w grupach

12:15-13:15 Lunch

13:15-16:30 (w tym przerwa 15 min)
4. Komercjalizacja prac badawczo-rozwojowych – praca w grupach
5. Wstępna prezentacja wyników prac w grupach.

Trener: Lucjan Paszkiewicz