Dzień III

III dzień, 29 sierpnia 2012

Szkolenie z zakresu zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Sposoby i techniki poznania po-trzeb , schematy współpracy.

9:00—10:30 Powiązanie różnych rodzajów badań związanych z przewagami technologicznymi, charakterem rynku przedsiębiorcy, z postawami poszczególnych uczestników rynku.

10:30—10:45 Przerwa

10:45—12:15 Techniki poznania potrzeb przedsiębiorców.

12:15—13:15 Lunch

13:15—14:45 Jak zainteresować współpracą ? Inicjatywa współpracy.

14:45—15:00 Przerwa

15:00—16:30 Styl współpracy i sposób komunikacji nauki z biznesem, budowa trwałej relacji nauki z biznesem i partnerskiej współpracy, schematy współpracy.

Trener: Marian, Lucjan Paszkiewicz