Dzień IV

IV dzień: 21 listopada 2013 r., godz. 09:00-16:30

Zasady i techniki komercjalizacji prac badawczych. Transfer technologii do biznesu
(aspekty prawne i praktyczne), ochrona własności intelektualnej. Koncepcja BA, Rynek
NewConnect, fundusze VC i PE, sprzedaż licencji, zakładanie spółek celowych.
Ćwiczenia opracowywania prawnej koncepcji funkcjonowania/licencjonowania/sprzedaży
wybranych przez Uczestników przedsięwzięć komercjalizacyjnych w podgrupach.

09:00-12:15(w tym przerwa 15 min)

  1. Wprowadzenie – zagadnienia własności intelektualnej
  2. Prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej – Spółki i inne

12:15-13:15 Lunch

13:15-16:30 (w tym przerwa 15 min)

  1. Komercjalizacja
  2. Pojęcie spin-off.
  3. Współpraca z Inwestorem, proces inwestycyjny.
  4. Przykładowe formy wspierania przedsiębiorczości
  5. Podsumowanie.

Trener: Marcin Żuraw