Dzień IV

IV dzień, 30 sierpnia

Warsztaty z zakresu wyzwań rynku badań żywności w Polsce. Studium przypadków na temat współpracy nauki z biznesem w zakresie sektora produkcji żywności.

09:00-10:30 Wyzwania na rynku badań żywności w Polsce. Szanse i zagrożenia. Przykłady efektywnych wdrożeń

10:30-10:45 Przerwa

10:45-12:15 Przedstawienie najpopularniejszych badań stosowanych w sektorze produkcji żywności i ich zastosowanie w praktyce

12:15-13:15 Lunch

13:15-14:45 Aktualne problemy dotyczące sektora produkcji żywności i rola nauki. Potrzeba badań i realizacja badań w określonym celu: wdrożenie nowego produktu, uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo

14:45-15:00 Przerwa

15:00-16:30 Innowacje na rynku żywności i rola nauki w dostosowaniu badań do potrzeb biznesu sektora produkcji żywności. Studium przypadku: współpraca przedsiębiorstw z nauką

Trener: prof. dr hab. Krystyna Gutkowska