Dzień IX

IX dzień: 16 stycznia 2014 r., godz. 09:00-16:30

Prezentacja biznesowa przedstawiająca rezultat prac badawczych przeznaczonych do komercjalizacji. Ćwiczenia z kamerą. Analiza wystąpień. 

09:00-12:15 (w tym przerwa 15 min)

  • Fundamenty prezentacji biznesowej, czyli o czym pamiętać planując i prowadząc
    prezentację biznesową:
  • Skuteczność prezentacji i kryteria jej sukcesu:
  • Błędy kardynalne w prezentacji biznesowej;
  • Skuteczna prezentacja w Power Poincie –z doświadczeniem Garry’ego Reynolds’a.

12:15-13:15 Lunch

13:15-16:30 (w tym przerwa 15 min)

  • Ćwiczenia z kamerą, analiza wystąpień.

Trenerka: dr Marta Doroba