Dzień IX

 IX dzień, 18 stycznia 2013 r. 

Prezentacja biznesowa przedstawiająca rezultat prac badawczych przeznaczonych do komercjalizacji. Ćwiczenia z kamerą. Analiza wystąpień. 

09:00-12:15 

• Fundamenty prezentacji biznesowej, czyli o czym pamiętać planując i prowadząc prezentację biznesową;
• Cel prezentacji jako prospecting;
• Tworzenie planów prezentacji;
• Przygotowanie prezentacji;
• Skuteczność prezentacji i kryteria jej sukcesu
• Błędy kardynalne w prezentacji biznesowej;

12:15-13:15 Lunch

13:15-16:30 

Ćwiczenia z kamerą, analiza wystąpień

Trener: dr Marta Doroba