Dzień V

V dzień: 22 listopada 2013 r., godz. 09:00-16:30

Wyzwania rynku badań produkcji żywności w Polsce. Opis współpracy IOB z B+R na przykładzie PZPBM.
Case study – przykłady udanej współpracy nauki z biznesem.

09:00-12:15 (w tym przerwa 15 min)

  • Współczesne trendy na rynku produkcji żywności w Polsce, innowacyjna żywność. Szanse i zagrożenia,
  • Przykłady efektywnych wdrożeń,
  • Przedstawienie najpopularniejszych badań stosowanych w sektorze produkcji żywności i ich zastosowanie w praktyce.

Aktualne problemy dotyczące sektora produkcji żywności i rola nauki w dostosowaniu badań do potrzeb sektora produkcji żywności

12:15-13:15 Lunch

13:15-16:30 (w tym przerwa 15 min)

Katalog pożądanych kierunków badawczych na rynku żywnościowym,

  • Aktualne problemy dotyczące wdrożeń na rynku żywności,
  • Studium przypadku: współpraca przedsiębiorstw z nauką w realizacji wdrożeń i współpracy przy projektach badawczo-rozwojowych.

Opis współpracy PZPBM z nauką.

16:30 Podsumowanie I zjazdu szkoleniowego i pożegnanie Uczestników/Uczestniczek

Trenerka: prof. dr hab. Krystyna Gutkowska