Dzień V

V dzień, 31 sierpnia 2012

Warsztaty w zakresie zasad i technik komercjalizacji prac badawczych. Transfer technologii do biznesu – prawne aspekty i praktyczne, ochrona własności intelektualnej.

09:00-10:30 Zasady i techniki komercjalizacji prac badawczych.

10:30-10:45 Przerwa

10:45-12:15 Dobre praktyki z zakresu komercjalizacji badań naukowych.

12:15-13:15 Lunch

13:15-14:45 Proces transferu technologii – aspekty prawne. Siły motoryczne i bariery.

14:45-15:00 Przerwa

15:00-16:30 Ochrona własności i intelektualnej. Prawa własności przemysłowej, prawa autorskie, strategie handlowe. Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie.

Trener: Anna Stańczyk