Dzień VI

VI dzień: 15 kwietnia 2013 r., godz. 09:00-16:30

Zwiększenie jakości współpracy sektora Badań i Rozwoju z Przedsiębiorstwami.
Komunikacja nauki z inwestorem. Sposoby badania potrzeb przedsiębiorców oraz
nawiązywanie z nimi współpracy.

09:00-12:15 (w tym przerwa 15 min)

 • Dlaczego warto współpracować i jakie są kluczowe czynniki sukcesu dobrej współpracy?
 • Budowanie modelu biznesowego współpracy sektora B+R z przedsiębiorcami;
 • Od pomysłu do wdrożenia– strategia, model biznesowy, biznesplan, master plan. Gdzie są czułe punkty i źródła napięć?
 • Wybrane, innowacyjne modele współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami. Sposoby finansowania przedsięwzięć badawczo-rozwojowych;
 • Jak budować zaufanie nauki oraz biznesu? Identyfikacja barier we współpracy B+R
  i biznesu;

12:15-13:15 Lunch

13:15-16:30 (w tym przerwa 15 minut)

 • Sposoby przedstawiania pomysłu inwestorowi;
 • Case study – prezentacja pomysłu do inwestora;
 • Język biznesowy – m.in. sposoby formułowania komunikatów do przedsiębiorcy /
  inwestora;
 • Sposoby badania potrzeb przedsiębiorców – analiza luki i wiedzy technologii;
 • Nawiązywanie współpracy z przedsiębiorcami – zasady współpracy.

Trener: Lucjan Paszkiewicz