Dzień VI

VI dzień, 15 stycznia 2013 r.

Zwiększenie jakości współpracy sektora Badań i Rozwoju z Przedsiębiorstwami ( 4 h).Komunikacja nauki z inwestorem. Sposoby badania potrzeb przedsiębiorców oraz nawiązywanie z nimi współpracy (4h) 

09:00-12:15 

• Dlaczego warto współpracować i jakie są kluczowe czynniki sukcesu dobrej współpracy?

•Budowanie modelu biznesowego współpracy sektora B+R z przedsiębiorcami;

• Od pomysłu do wdrożenia– strategia, model biznesowy, biznesplan, master plan. Gdzie są czułe punkty i źródła napięć?

•Wybrane, innowacyjne modele współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami. Sposoby finansowania przedsięwzięć badawczo-rozwojowych;

•Jak budować zaufanie nauki oraz biznesu? Identyfikacja barier we współpracy B+R i biz-nesu;

12:15-13:15    Lunch.

13:15-16:30  

• Sposoby przedstawiania pomysłu inwestorowi;

• Case study – prezentacja pomysłu do inwestora;

•Język biznesowy- m.in. sposoby formułowania komunikatów do przedsiębiorcy/inwestora;

•Sposoby badania potrzeb przedsiębiorców—analiza luki i wiedzy technologii;

•Nawiązywanie współpracy z przedsiębiorcami-zasady współpracy

Trener: Marian, Lucjan Paszkiewicz