Dzień VII

VII dzień: 16 kwietnia 2013 r., godz. 09:00-16:30

Warsztaty z zakresu tematyki dotyczącej pomysłu na komercjalizacje wyników badań.
Biznesplan.

9:00 – 10:30
Czym jest biznesplan? W jakich sytuacjach ma on zastosowanie?
Kim są odbiorcy biznesplanów? Jak zastosować biznesplan w celu komercjalizacji wyników badań?

10:30 – 10:45 Przerwa

10:45 – 12:15
„Anatomia” biznesplanu cz. I
-Opis przedsięwzięcia

12:15—13:15 Lunch

13:15—14:45 
„Anatomia” biznesplanu cz. II
-       Analiza otoczenia biznesowego
-       Analiza rynkowa – segmentacja

14:45—15:00 Przerwa

15:00—16:30 
„Anatomia” biznesplanu cz. III
-       Analiza otoczenia konkurencyjnego
-       Analiza sytuacji bieżącej

Trenerka: Małgorzata Sypnicka