Dzień VIII

VIII dzień: 3 lipca 2013 r., godz. 09:00-16:30

Warsztaty z zakresu tematyki dotyczącej pomysłu na komercjalizacje wyników badań.
Biznesplan – cd.

9:00 – 10:30
Anatomia” biznesplanu cz. IV
-       Analizy finansowe

10:30 – 10:45 Przerwa

10:45 – 12:15
„Anatomia” biznesplanu cz. V
-       Analizy finansowe c.d.

12:15—13:15 Lunch

13:15—14:45
„Anatomia” biznes planu cz. VI
-       Prezentacja zespołu
-       Załączniki

14:45—15:00 Przerwa

15:00—16:30
Dekalog” biznesplanów w dwóch odsłonach:
-       10 sygnałów, że nasz biznesplan wymaga zmiany
-       10 najczęściej popełnianych błędów
Podsumowanie.

Trenerka: Małgorzata Sypnicka