Dzień VIII

VIII dzień, 17 stycznia 2013 r. 

Warsztaty z zakresu tematyki dotyczącej pomysłu na komercjalizację wyników badań. Przygotowanie biznesplanu.

9:00 – 10:30     Przykłady dobrego biznesplanu. Studium przypadku.

10:30 – 10:45   Przerwa.

10:45 – 12:15   Zasady poprawnego opracowania biznes planu, przedstawienie

najczęściej popełnianych błędów, poznanie struktury prawidłowo przygotowanego biznes

planu:

• opis przedsięwzięcia;

• uzasadnienie planowanych nakładów inwestycyjnych;

• harmonogram rzeczowo-finansowy.

12:15—13:15    Lunch.

13:15—14:45   Jak zastosować biznesplan w celu komercjalizacji wyników badań?

14:45—15:00   Przerwa.

15:00—16:30   Opracowanie biznes planu. Ćwiczenia.

Trener: Małgorzata Sypnicka