Dzień X

Dzień X, 19 stycznia 2013 r.

Egzamin przed komisją przedsiębiorców sektora spożywczego/prezentacja pomysłu/ocena biznesplanu test wiedzy.

8:00 – 9:00 Test wiedzy końcowej.

9:00 – 12:00 Prezentacja pomysłów przed Komisją egzaminacyjną, ocena prezentacji.

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 15:00 Prezentacja pomysłów przed Komisją egzaminacyjną, ocena prezentacji.

15: 00 – 15:30 Rozdanie certyfikatów.