Dzień X

X dzień, 28 września

Prezentacja biznesowa przedstawiająca rezultat prac badawczych przeznaczonych do komercjalizacji.

8:00 – 9:30       Test wiedzy. Prezentacja pomysłu cz. 1.

9:30 – 9:45       Przerwa.

9:45 – 11:15     Prezentacja pomysłu cz. 2.

11:15 – 12:15    Lunch.

12:15 – 13:45    Prezentacja pomysłu cz. 3.

13:45 – 14:00    Przerwa.

14:00 – 15:30    Ocena biznesplanu.  Podsumowanie prezentacji. Rozdanie certyfikatu.