Kontakt

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Biuro Projektu Przyszłość Rzowojowa Żywności
ul. Kruczkowskiego 3
00-380 Warszawa
Tel./fax: 22 622 04 12
e-mail: biuro@rozwojzywnosci.pl

:-D Specjalistka ds. rekrutacji i promocji: dr inż. Magdalena Łopieńska – tel. 884 999 380
:-D Specjalistka ds. biura: mgr inż. Małgorzata Woźniel – tel. 884 999 280