Cele projektu

  • zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników naukowych w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w obszarach związanych z produkcją żywności dostosowanymi do potrzeb rozwojowych szeroko pojętego przemysłu spożywczego i kreowania produktów/badań do obecnych wyzwań rynku;
  • zwiększenie wiedzy w zakresie podstawowych zasad i technik komercjalizacji prac badawczych;
  • odniesienie umiejętności w zakresie komunikacji na linii naukowiec-przedsiębiorca
  • podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia prezentacji i prezentowania pomysłu komercjalizacyjnego przed inwestorem/przedsiębiorcą.