Profil Uczestnika Projektu

Projekt „Przyszłość Rozwojowa Żywności” to cykl szkoleń dla pracowników naukowych z zakresu zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi z obszaru produkcji żywności oraz ich komercjalizacji w gospodarce. Mogą w nich wziąć udział osoby, które:

  • są pracownikami naukowymi szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk lub pracownikami jednostek tworzących konsorcja naukowe (z wyłączeniem przedsiębiorców);
  • są aktywne zawodowo;
  • nie są objęte świadczeniem emerytalnym lub rentowym;
  • nie są zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne;

Jesteś osobą, której szukamy? Nie zwlekaj! Zgłoś się już dziś. Ilość miejsc jest ograniczona. Wykorzystaj szansę na podniesienie swoich kwalifikacji i zdobądź wiedzę z pogranicza świata nauki i biznesu.