Grupa II

 Aby przejść do szczegółowych harmonogramów szkoleń, wybierz dzień w menu po lewej stronie.