Trenerzy

Poniżej prezentujemy profile Trenerów wyłonionych do przeprowadzenia warsztatów dla
I Grupy Uczestników i Uczestniczek Projektu, zjazd I.

dr Marta Doroba
Trenerka warsztatów z zakresu studium przypadków sukcesów naukowców, którzy odnieśli sukces w biznesie ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Analiza etapów rozwoju przedsięwzięcia
.

Pani Marta posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, prelekcji w zakresie Gender Mainstreamingu oraz świadomości w kwestiach uwzględniania rozmaitych interesów oraz sytuacji życiowych kobiet i mężczyzn. Wiceprezes Instytutu Badań i Edukacji w Olsztynie, ekspert dydaktyczny i trener projektów szkoleniowych, wykładowca w Pomorskiej Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Gdyni, autorka wielu publikacji naukowych.

Marian Lucjan Paszkiewicz
Trener warsztatów z zakresu zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Sposoby i techniki poznania potrzeb, schematy współpracy.

Pan Marian jest wiceprezesem Zarządu Capful Polska (polsko-fińska firma konsultingowa) Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenia jako trener oraz ponad dziesięcioletnie jako konsultant zarządzania.  Specjalista i praktyk w obszarach: efektywność osobista, komunikacja międzyludzka, negocjacje, zarządzanie zespołem, zarządzanie projektami. Posiada doświadczenie w tworzeniu strategii opartych na planowaniu scenariuszowym. Ekspert w dziedzinie współpracy nauki z biznesem oraz spółek spin off. Współtwórca raportu “Rural Finland 2015. The future operating environment of rural development work”. Cechuje go interdyscyplinarność, kreatywność
i zdolność motywowania ludzi do rozwoju. Autor wielu autorskich programów i projektów m.in. 3S, Abus Polska, APM, Bosch Rexroth, Robert Bosch, C&A, Cemex, Cheman, Collegium Mazovia, Emitel, Fibre System, Good Food, InPost, MPWiK W-wa, Umbrella Marketing Group, Zelmer.

Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska
Trenerka warsztatów z zakresu wyzwań rynku badań żywności w Polsce. Studium przypadków na temat współpracy nauki z biznesem w zakresie sektora produkcji żywności.

Profesor nauk ekonomicznych, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW, doktor nauk rolniczych, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW. Prof. Krystyna Gutkowska koncentruje się w swoich badaniach nad procesem zmian zachodzących w społecznościach wiejskich. Prowadzi działalność naukowo-badawczą skoncentrowaną na trzech głównych obszarach: Funkcjonowanie różnych typów gospodarstw domowych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji żywieniowej; Zachowania konsumentów żywności i ich uwarunkowania oraz tendencje rozwoju rynku żywności; Wiejskie rodziny i ich gospodarstwa domowe. Autorka lub współautorka 195 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Kierownik lub główny wykonawca 11 projektów naukowo-badawczych, w tym grantu finansowanego przez National Science Foundation USA, dwóch tematów 5 Ramowego Programu UE, trzech grantów promotorskich oraz członek zespołu ekspertów oceniających projekty zgłaszane do MNiSW. Sekretarz Rady Naukowej przy Krajowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Członek Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Rady Naukowej Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Rady Programowej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego oraz Rady Naukowej Instytutu Żywności i Żywienia; członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika „Wieś i Rolnictwo”, członek Rady Programowej kwartalnika „Żywienie Człowieka i Metabolizm”. Jest Kierownikiem jednego z zadań realizowanych przez SGGW w ramach Projektu „BIOŻYWNOŚĆ- innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” .

Anna Stańczyk
Trenerka warsztatów z zakresu zasad i technik komercjalizacji prac badawczych. Transfer technologii do biznesu – prawne aspekty i praktyczne, ochrona własności intelektualnej.

Pani Anna jest prawnikiem z wykształcenia. Specjalizuje się w funduszach strukturalnych. Obecnie kieruje zespołem w Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu komercjalizacji oraz ochrony własności przemysłowej, rozliczania projektów B+R w ramach POIG.

Agata Bona                                                                                                                              Trenerka warsztatów z komunikacji nauki z inwestorem i sposobów badania potrzeb przedsiębiorców oraz nawiązywanie z nimi współpracy.

Pani Agata jest doradcą, trenerem i marketing manager w Capful Polska. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie jako marketingowiec oraz praktyczną znajomość narzędzi, procesów biznesowych oraz podejmowania decyzji i kultury pracy korporacyjnej (Novartis, GSK) oraz MŚP. Właścicielka firmy w branży e-commerce posiadająca doświadczenie
w tworzeniu i zarządzaniu marką (m.in. Panadol, Solpadeine, Capivit, Niquitin) od koncepcji prezentowanej w fabryce po wielomilionowe kampanie reklamowe ATL i BTL. Posiada także bardzo dobrą znajomość branży farmaceutycznej i FMCG. Specjalizuje się w komunikacji marketingowej, nowych kanałach komunikacji (e-marketingu, e-commerce, serwisach społecznościowych), strategiach rozwoju i planowaniu scenariuszowym, promocjach sprzedaży oraz efektywności osobistej. Jej zainteresowania dotyczą innowacji, startupów, spin off/out, B+R. Jest doradcą w obszarze oceny pomysłów dla Mazowieckiego Inkubatora Technologicznego. Posiada także doświadczenie jako koordynator merytoryczny oraz prelegent konferencji w projektach budowania modeli biznesowych spółek spin-off. Obecnie koordynuje w zakresie merytorycznym szkolenia managerskie
w ramach projektu „Spin off budowa współpracy nauki z biznesem w województwie mazowieckim”.

Małgorzata Sypnicka                                                                                                                 Trenerka warsztatów z zakresu komercjalizacji wyników badań oraz przygotowania biznesplanu.

Pani Małgorzata ponad 10 letnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich. Wieloletni Dyrektor Operacyjny w międzynarodowej firmie konsultingowej będącej liderem na rynku optymalizacji kosztów. Obecnie jest właścicielem firmy doradztwa biznesowego. Prowadzi warsztaty doradztwa biznesowego w zakresie zakładania i zarządzania firmami spin off założonymi przy instytucjach edukacyjnych , których celem jest komercjalizacja badań naukowych. Specjalizuje się m.in. w: planowaniu strategicznym, budowaniu modeli i planów biznesowych, kojarzeniu partnerów biznesowych.

Marcin Żuraw                                                                                                                                Trener warsztatów z zakresu zasad i technik komercjalizacji prac badawczych. Transfer technologii do biznesu – prawne aspekty i praktyczne, ochrona własności intelektualnej.

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2007 roku właściciel Kancelarii Radcy Prawnego w Lublinie specjalizującej się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Doradza między innymi „Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego” Sp. z o.o. w Lublinie, Lubelskiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu S.A., oraz Krajowej Izbie Gospodarczej w ramach projektu KIGMED.eu – Inkubator Innowacyjnych Technologii dla e-Medycyny. W ramach licznych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej poza obsługą prawną prowadzi również wykłady uwzględniające w szczególności tematykę prawnych aspektów powstawania nowych przedsiębiorców, wykonywania działalności gospodarczej oraz zagadnienia własności intelektualnej. Od lat zaangażowany także w doradztwo prawne dla mediów, w tym przede wszystkim w zakresie problematyki prawa prasowego.