Jak się zapisać?

Spełniasz kryteria uczestnictwa?
Zdecydowałeś się wziąć udział w naszym projekcie?
Chcesz wykorzystać szansę zdobycia wiedzy podczas szkolenia prowadzonego przez wyselekcjonowanych ekspertów?
Czekamy na Twoje zgłoszenie!

Wypełnij i prześlij:

Wszystkie dokumenty należy podpisać i przesłać elektronicznie, faksem lub pocztą tradycyjną do Biura Projektu z dopiskiem „Przyszłość Rozwojowa Żywności”

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
ul. Kruczkowskiego 3
00-380 Warszawa
fax +48 22 622 04 012
biuro@rozwojzywnosci.pl

Zostaniesz przez nas poinformowany o wstępnym zakwalifikowaniu do projektu.

W kolejnym etapie wymagane będzie dostarczenie:

  • podpisanych oryginałów dokumentów wymienionych w etapie zgłoszeniowym;
  • oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu (Załącznik nr 4)
  • kopii dokumentów/załączników (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) potwierdzających dane przedstawione w ankiecie aplikacyjnej (tj. dokument tożsamości/dyplom ukończenia szkoły wyższej/ dyplom uzyskania tytułu naukowego etc.)
  • zgody na prezentację wizerunku uczestnika w mediach w celu promocji projektu (Załącznik nr 5);
  • przesłanie w wersji elektronicznej (scan) lub pocztą tradycyjną (kopie) certyfikatów patentowych, artykułów w czasopismach naukowych opisujących prowadzone prace badawcze (w przypadku gdy Kandydat/Kandydatka w formularzu rekrutacyjnym wskazał, iż posiada patent lub wyniki prac badawczych, które mogą stanowić przedmiot komercjalizacji),

Na koniec pozostanie już tylko podpisanie umowy szkoleniowej z organizatorem oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie, nie później niż w pierwszym dniu szkolenia.